alisoltanirad.com
AliSoltaniRad.com
AliSoltaniRad.com
Me

درباره من

دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تهرانم و در تلاشم یه آرتیست شهیر بشم!
تو صفحه «من کی‌ام» درباره خودم بیش‌تر نوشتم که از لینک زیر می‌تونین واردش بشین.

من کی‌ام؟!
Me

درباره من

دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تهرانم و در تلاشم یه آرتیست شهیر بشم!
تو صفحه «من کی‌ام» درباره خودم بیش‌تر نوشتم که از لینک زیر می‌تونین واردش بشین.

من کی‌ام؟!
Me

درباره من

دانشجوی دانشگاه تهرانم و در تلاشم یه آرتیست شهیر بشم!
تو صفحه «من کی‌ام» درباره خودم بیش‌تر نوشتم که از لینک زیر می‌تونین واردش بشین.

من کی‌ام؟!

تماس با من


از راه‌های زیر می‌تونین با من در ارتباط باشین.

ایمیل شخصی: contact@alisoltanirad.com
ایمیل کاری: work@alisoltanirad.com

تماس با من


از راه‌های زیر می‌تونین با من در ارتباط باشین.

ایمیل شخصی: contact@alisoltanirad.com
ایمیل کاری: work@alisoltanirad.com